programmaprogramma

Schrijf je gedicht met het thema 'Droom'

Schrijf je gedicht met het thema 'Droom'

GEDICHTENTUIN BOOMKWEKERSKERKHOF 2019

Is het al jaren een droom om jouw gedicht uit te laten komen in het dromerige decor van het Boomkwekerskerkhof? Dan is dit dè kans om deze droom letterlijk werkelijkheid te laten worden.

Het thema voor de Gedichtentuin 2019 is DROOM en KCA nodigt je uit om jouw gedachten ten toon te stellen.

Word het je nachtmerrie, je onwerkelijkheid in onbestaanbare kleuren, je diepste wens, een terugkerende droom of je stoutste gebeurtenis? Een rustgevende dagdroom die verkwikt?

We kijken uit naar je dichterlijke zinnen over dit onderwerp en graag zien we er een andere titel boven staan dan het themawoord.

Zoals gebruikelijk geeft de standaard waarop het gedicht geplaatst wordt een aantal voorwaarden aan. Het gedicht mag niet langer zijn dan 14 regels, aangeleverd in GARAMOND 24, regelafstand 1, zodat het goed zichtbaar is voor de langslopende lezer.

De uiterste inleverdatum is: Zondag 28 juli 2019.

Per e-mail aan: haremakerjcp@hetnet.nl 

of per post aan:
Marijke Haremaker
Uranusstraat 13
1431 XH Aalsmeer. 

Droom je of spookt het?

 


 

Naar het archief

Locatie:
Overal en nergens

Tijd:
inleveren vóór 28 juli 2019

Toegang

Eerstkomende programma(s)

«

Archief overzicht:

»