ANBIANBI

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer een Culturele ANBI status  toegekend.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie zie belastingdienst-ANBI.

Fiscaal nummer ANBI: 803509236, vestigingsplaats: Kudelstaart

Meer informatie over onze ANBI-status vindt u hieronder:

naam Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer

contactgegevens meer info via deze link

bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden zie pagina 2 van de jaarrekening

missie zie pagina 17 van het jaarverslag

beloningsbeleid de stichting heeft geen personeel in dienst.

doelstelling De stichting heeft tot doel 'het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Aalsmeer met het oog op de deelname daaraan door een zo groot mogelijk deel van de Aalsmeerse bevolking'.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van culturele activiteiten, het onderhou­den van contacten en samenwerken met organisaties die op cultureel terrein werkzaam zijn, het ge­ven van voorlichting en adviezen, coördineren, activeren en stimuleren van activiteiten met betrek­king tot het culturele leven.

financiële verantwoording zie de jaarrekening

verslag van de uitgeoefende activiteiten ons jaarverslag 2019  leest u hier

Eerstkomende programma(s)

«

Archief overzicht:

»