PrivacyPrivacy

Privacy


Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar begunstigers en de bezoekers van haar website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten.


Persoonlijke gegevens van begunstigers en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.


Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.


 

 

Eerstkomende programma(s)

«

Archief overzicht:

»