programmaprogramma

Nederlandse Vereniging van Zeeschilders

Nederlandse Vereniging van Zeeschilders

Zeegezichten van over de hele wereld in Oude Raadhuis

KCA begint het nieuwe expositieseizoen met werk van vijftien leden van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders. Het schilderachtige Oude Raadhuis is de komende zes weken de plaats om te zien hoe kunstenaars de zee zien en ervaren. Het gaat niet alleen om figuratief werk, maar ook om abstracte impressies, beelden en keramiek die de zee als bron van inspiratie hebben. Deze expositie is een beetje als naar zee gaan. Je hoort al de golfslag, je ruikt al de zee en het licht dat alsmaar heller wordt, totdat de zee zich op het top van het duin zich dan aan je ogen ontrolt. Deze expositie is ook een beetje zo.

De Vereniging van Zeeschilders bestaat al sinds 1953 en is geworteld in de Koninklijke Marine. Sterker nog het is de oorsprong en tot op de dag van vandaag is statutair vastgelegd dat er minstens twee leden van de Marine in het bestuur van de vereniging plaats hebben. Het thema zee is natuurlijk al veel ouder in de beeldende kunst. Het zeegezicht is een genre dat, net als het landschap, al op het einde van de zestiende eeuw ontstond. De zeegezichten die op het einde van de zestiende en aan het begin van de zeventiende door zeeschilders werden vervaardigd zijn grote decoratieve werken. Het zijn schilderijen van historische maritieme gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de zeeslag om Gibraltar. De opdrachtgevers wilden in hun stadhuizen een tastbare herinnering aan een historische zeeslag.

Oorsprong in Gouden Eeuw

Rond 1650 was Amsterdam voor zeeschilders van groot belang, want daar huisde de Amsterdamse Admiraliteit. Er waren voor zeeschilders interessante opdrachten te bemachtigen. Er ontstond, naast gewone zeegezichten, veel vraag naar schilderijen die de heldhaftige rol van de Hollandse marinevloot in de zeeoorlogen verbeeldden. Bekende namen uit die tijd zijn Hendrick Vroom, Cornelis van Wieringen en vader en zoon Willem van de Velde de Oudere en Willem van de Velde de Jongere om er een paar te noemen. Werk van deze meesters is in belangrijke musea terug te vinden.

De Noordzee, IJsselmeer, Waddenzee en de grote rivieren zijn de basis voor alle maritieme activiteiten in ons land. Nederland waterland. Bijna een derde deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Ontdekkingsreizen naar verre landen, visserij, koopvaardij, binnenvaart, marine, baggeraars, scheepsbouwers, dijkenbouwers, inpolderaars en watertoerisme maakt de maritieme sector belangrijke voor ons land.

De zee is en blijft actueel

Anno 2019 heeft de vereniging 33 leden en kan zoals bestuurslid Winnifred Bastian dat zegt, ’nog wel wat jonge aanwas gebruiken’. Simpelweg van de zee houden is echter niet voldoende om toegelaten te worden tot de club kunstenaars. Elk lid heeft zich aan een strenge ballotage onderworpen want het werk dat de verenging wil bieden moet wel van een zeker niveau zijn.

Dolf MIddelholff is één van die exposanten. Op de vraag waarom de zee zegt hij het volgende; “De zee is voor mij het licht. Hoe dichter bij de kust, hoe lichter het wordt. Het gaat mij om de verandering, de beweging en dan de kleur van de zee zien te vangen. En dat is echt veel meer dan blauw alleen. Mijn hart gaat er van open.”

Winnifred Bastian is wat minder enthousiast. In haar werk laat ze de zee als bedreiging zien met religieuze gebouwen die onderlopen vanwege een gestegen zeespiegel. Hoe actueel. En toch is ook haar leven als Rotterdamse met de zee verweven met een opa in het havenbedrijf. Zoals het leven van veel mensen en de geschiedenis van Nederland sinds mensenheugenis met de zee verweven is.

De Nederlandse vereniging van Zeeschilders werd oorspronkelijk in samenwerking met de marine opgericht, maar door de toenemende interesse in maritieme kunst is de vereniging steeds verder uitgegroeid en komen steeds er nieuwe leden bij in de vereniging. Waren het oorspronkelijk uitsluitend mannen, nu zijn er evenveel mannen als vrouwen actief. Artistieke vrijheid is de grondgedachte bij de werken van de kunstenaars binnen de maritieme thematiek.

De volgende leden exposeren in het Oude Raadhuis:

Winnifred J. Bastian, Coob Zeeman, Geer Huybers, Ellen van Toor, Leentje Linders, Marc Langer, Edith Madou, Dolf Middelhoff, Johan Meeske, Ageeth van den Oever, Jaap Ploos van Amstel, Maarten Groot, Louis Swagerman, Rein de Vries en Aly van der Wal.

Meer info op: www.zeeschilders.com

Deze expositie is was te zien van 5 september t/m 20 oktober 2019 


VORIGE EXPOSITIES


Fotoimpressie

Locatie:
Het Oude Raadhuis

Tijd:
van 5 september t/m 20 oktober 2019

Toegang gratis

Eerstkomende programma(s)

«

Archief overzicht:

»